event image event image

Serdecznie zapraszamy Państwa na organizowane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej podczas Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS:

III Forum Dystrybutorów Energii
Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce
14 listopada 2017 r., Lublin

W programie Forum przewidujemy omówienie nastepujących zagadnień:

  • Ewaluacja modelu regulacji jakościowej
  • Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI
  • Czynniki mające wpływ na niezawodność dostaw energii – doświadczenia OSD
  • Kierunki zmian atmosferycznych i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych mogących być przyczyną przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
  • Stan rynku elektromobilności w Polsce
  • Rozwój sieci dystrybucyjnej na potrzeby rozwoju elektromobilności
  • Nowe obowiązki OSD związane z poborem opłaty mocowej
  • Współpraca w ramach klastrów energii – doświadczenia OSD
  • Prezentacja rozwiązań poprawiających niezawodność dostaw energii