event image event image

 

godz. 12:00

Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii
Wojciech Lutek - Prezes Zarządu PGE Dystrybucja SA

godz. 12:10

Sesja I – Taryfa jakościowa – doświadczenia i kierunki na kolejny okres taryfowy

 
 1. Ewaluacja modelu regulacji jakościowej i aktualne wyzwania taryfowe
  Adam Dobrowolski, Urząd Regulacji Energetyki
  Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE
 2. Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI
  dr inż. Jarosław Tomczykowski, PTPiREE
 3. PPN i SSLK – wsparciem dla ograniczenia SAIDI w PGE Dystrybucja S.A. OLD
  Stanisław Płuciennik, Tadeusz Frukacz, PGE Dystrybucja SA
 4. Kierunki zmian atmosferycznych i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, mogących być przyczyną przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
  dr Leszek Ośródka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 5. Niezawodność, pewność i bezpieczeństwo linii elektroenergetycznych w świetle nowej edycji normy EN 50341
  Tomasz Musiał, Energoprojekt Kraków SA
 6. Prezentacja rozwiązań poprawiających niezawodność dostaw energii: Synchrofazorowy system wykrywania i lokalizacji miejsca zwarcia w sieciach SN
  Jan Żurowski, GE Power

godz. 14.15

lunch

godz. 15:00

Sesja II – Wyzwania wobec Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w świetle najnowszych uregulowań prawnych

 
 1. Nowe obowiązki OSD związane z poborem opłaty mocowej i rozwojem elektromobilności
  mec. Maciej Szambelańczyk, kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr
 2. Rozwój sieci dystrybucyjnej na potrzeby budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  Sławomir Bogucki, TAURON Dystrybucja SA
 3. Realizacja Projektu AMI w PGE Dystrybucja
  Mariusz Czeremcha, Piotr Jasiński, PGE Dystrybucja S.A.

godz. 17:00

Zakończenie Forum